Lokalområdet Almennyttige boliger Fælleshus Vaskeri Beboerinfo Opslagstavle Nyhedsbrev


Sophiehaven
- Et rart sted at bo

Adgangen til boligerne foregår fra området mellem husene og der er ved projekteringen på flere måder taget hensyn til miljøet, blandt andet ved at adskille kørende fra gående trafik.

Der er niveaufri adgang til stueetagen, mens der er udvendig trappe til boliger på første sal.

Til boligerne på første sal er der mulighed for udeophold på trappereposerne mod strædet.

Som centrum for afdelingen er fælleshuset, med møde- og festsal, vaskeri og lokaler til afdelingsbestyrelse m.v.

Husene fremstår med facader opmuret af teglsten. Tagene er lagt med vingesten i dæmpet farve. Vinduer og døre er holdt i lyse farver med termoruder overalt.

Materialevalget er foretaget med henblik på at holde udgifter til vedligeholdelse på et minimum.

Langs stræderne er opført mindre skure, der kan anvendes som pulterum/cykelskur for den enkelte bolig.

Fra stræderne er der adgang til de anlagte opholdsarealer og legepladser samt til omkringliggende grønne områder.
 
Området er oplyst på hele sti arealet og ved boligerne.
Hvis en lyskilde på stierne er sprunget, så henvend dig til Varmemesteren.
Vi har i  oktober 2017 fået opsat video overvågning på vores parkeringsplads. Hvis du har brug for at få information om dette, så henvend dig til afdelingsbestyrelsen eller Varmemesteren.Legeplads

fastelavn


Varmemesteren
Kontortid
Personlig henvendelse:

Mandag
9:00 - 9:30
Tirsdag
Lukket
Onsdag
Lukket
Torsdag
Lukket
Fredag
9:00 - 9:30


Telefonisk henvendelse:

Mandag
9:30 - 10:00
Tirsdag
Lukket
Onsdag
Lukket
Torsdag
Lukket
Fredag
9:30 - 10:00


Mobilnr.:
20 15 62 50


Bestyrelsen
Træffetid

Første torsdag i måneden
kl. 19:00 - 19:30

Mobilnr.:
20 42 94 58


NB: Henvendelse uden for kontortid må kun ske ved akut opståede problemer! Er problemet ikke akut, så brug eventuelt kontaktsiden
MySql
Powered by MySQL

Sophiehaven.dk v.2.1
Design og udvikling - Kristian Krejberg-Larsen - Drabant IT
Antal besøgende