Lokalområdet Almennyttige boliger Fælleshus Vaskeri Beboerinfo Opslagstavle Nyhedsbrev


Sophiehaven
- Infosider

På parkeringspladsen ved fælleshuset forefindes 2 affaldshuse til daglig affald.
Daglig affald er det affald man har i skrællestativerne under køkkenvasken.
Affaldet skal lægges op i containerne. Det må ikke stilles på jorden, da det tiltrækker rotter.
Hvis børn går ud med affald, skal man sikre sig, at børnene kan åbne affaldscontaineren.

Der er ligeledes en flaskecontainer, en papircontainer (aviser), plastcontainer, metalcontainer, 4 papcontainere samt en tøj-indsamlingscontainer.
Det er ikke tilladt at henkaste storskrald på Sophiehavens område.
Til Haveaffald er der oprettet en kompostbunke den ligger ved boldbanen mod Havrevangen.

Storskrald afhentes 4 gange årligt af Hillerød kommune, benyt venligst vores storskraldsgård som ligger på den ene vinge på parkeringspladsen, kode til låsen udleveres af varmemesteren. 

Storskrald som bildele, knallertdele, maling og anden type farligt storskrald, skal altid afleveres på Hillerød Genbrugsstation

Hillerød Genbrugstation
Lyngevej 2
3400 Hillerød

Åbningstider:
Alle dage kl. 09:00 - 17:00, der er dog lukket skærtorsdag, langfredag, påskedag, pinse, den 24., 25. og 31. december samt 1. Januar.Vesforbrændingen

Skraldemand


Varmemesteren
Kontortid
Personlig henvendelse:

Mandag
9:00 - 9:30
Tirsdag
Lukket
Onsdag
Lukket
Torsdag
Lukket
Fredag
9:00 - 9:30


Telefonisk henvendelse:

Mandag
9:30 - 10:00
Tirsdag
Lukket
Onsdag
Lukket
Torsdag
Lukket
Fredag
9:30 - 10:00


Mobilnr.:
20 15 62 50


Bestyrelsen
Træffetid

Første torsdag i måneden
kl. 19:00 - 19:30

Mobilnr.:
20 42 94 58


NB: Henvendelse uden for kontortid må kun ske ved akut opståede problemer! Er problemet ikke akut, så brug eventuelt kontaktsiden
MySql
Powered by MySQL

Sophiehaven.dk v.2.1
Design og udvikling - Kristian Krejberg-Larsen - Drabant IT
Antal besøgende